spaso repacU drugom svetskom ratu ostao sam bez oba roditelja, te nisam imao ni duhovne ni materijalne pomoći u radu.

Od 1946. godine takozvana ratna siročad smeštena su razne domove za školovanje, ja sam takođe bio smešten u razne domove.

Za svaki uspešniji intelektualni rad, nužni su uslovi za stvaranje psihičkog smirenja i sto veće koncentracije što je uslov za stvaranje što jačeg nadahnuća za rad. Brz tok življenja u domovima sa mnogo učenika nepovoljno deluje na stvaranje što većeg nadahnuća za rad, a pogotovo ako se nema ni duhovne ni mateijalne pomoći za stvaranje što uspešnijeg intelektualnog rada.

Radove počinjem pisati od 1953. godine u slobodno vreme, kada nemam aktivnosti pri redovnom školovanju.

Po završetku školovanja počeo sam raditi kao prosvetni radnik u školama, gde sam imao dovoljno vremena uz potrebnu samoću i uslove da pišem i radim. Uz ove povoljne uslove sa velikom koncentracijom i nadahnućem radio sam i pisao. Ubrzo sam pisao sve obimnije količine radova.

Svojim oblikom shvatanja, vršena je analiza u tom vremenu meni pristupačnih knjiga koje su namenjene višim školama i fakultetima. Pošto sam mnogo radova rukom pisao, a kasnije i prekucavao na pisaćoj masini, nisam imao vremena a ni psihofizičkih mogućnosti a ni novčanih sredstava da tekstove estetski i gramatički stilski sredim.

Stoga se izvinjavam eventualnim čitaocima mojih radova.

Radovi su registrovani u autorskoj agenciji u vremenskom periodu od 1986. - 1994. godine.

S obzirom na to da su svi oblici materijalnog, to jest energo - masenog kretanja, kako prirodnih, tako društvenih i tehničkih procesa materijalnog kretanja, praćenim stalnim promenama prostora u kojem se odvijaju trenutno promatrani i analizirani procesi, materijalnog kretanja, u trenutno promatranom vremenu, u trenutnom stadiju razvoja materijalnog kretanja, zemlje kao vasionskog tela.

Splet okolnosti nije bio povoljan, da radove ranije javno objavim za podsticaj daljeg razvoja ovog oblika ramišljanja.